poradatel, partneri
„K triumfu zla postačí, když slušní lidé nebudou dělat nic“
FacebookFacebookFacebook
Edmund Burke

Kdo jsme

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém bylo založeno v roce 1980 jako akt solidarity s židovským národem a jeho historickou vazbou na Jeruzalém. Dnes reprezentuje miliony křesťanů všech denominací z více než 125 zemí světa, které spojuje láska k židovskému národu a izraelskému státu a zájem o něj.

Práce ICEJ je založena na verši z proroka Izaiáše „Potěšujte, potěšujte můj lid.“ (Iz 40:1) Více než 25 let praktickým způsobem pomáháme potřebným v Izraeli a současně se snažíme informovat, vzdělávat a inspirovat křesťany po celém světě, aby se postavili do cesty vzrůstající vlně nepřátelství a antisemitismu pozvedající se proti židovskému národu.

Chceme svou činností dosvědčovat, že Bůh je věrný vůči svému lidu Izraeli. Jako velvyslanci Ježíše se snažíme ukazovat Židům jinou tvář křesťanství, než na jakou je uvykla staletí křesťanského antijudaismu. Angažujeme se v rozsáhlém programu sociální pomoci, s nímž se v průběhu let setkaly téměř všechny komunity a národnostní skupiny v Izraeli. Uzavřeli jsme partnerství s jeruzalémským Jad Va-šem, abychom mezi křesťanskými komunitami na celém světě pomáhali zvyšovat povědomí o holocaustu a šířili poučení vyplývající z této tragédie pro celé lidstvo.

Česká pobočka pořádá každoročně sérii veřejných kulturních a diskusních programů proti antisemitismu pod názvem „Staronová šance“, jejímž vyvrcholením je vždy jarní akce „Kulturou proti antisemitismu“ v prostorách Valdštejnské zahrady v Praze spojená s „Pochodem dobré vůle“ centrem města.

V roce 2009 získala česká pobočka ICEJ tříletý grant MŠMT na projekt „Centra vzdělávání a dialogu“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Lektoři ICEJ vyškolení Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea v Praze nabízejí přednášky o antisemitismu a holocaustu a v partnerství s Terezínskou iniciativou besedy s pamětníky pro základní a střední školy.

Další informace: www.icej.cz